ატენის წარწერები — ძველ ქართულ ასმოთავრულ, ნუსხურ და მხედრულ წარწერათა ერთობლიობა, რომელიც გამოვლენილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის ტერიტორიაზე და ატენის ხეობაში. წარწერები აღმოჩენილია:

ამ წარწერებს, განსაკუთრებით კი ატენის სიონის წარწერებს, უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ, როგორც ქართული პალეოგრაფიისა, სალიტერატურო ენის ისტორიისა და პოეზიის შესწავლის, ასევე შუასაუკუნეების საქართველოს ისტორიის რეკონსტრუქციის თვალსაზრისით.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • კორნელი დანელია, ზურაბ სარჯველაძე. ქართული პალეოგრაფია. თბ., 1997, გვ. 35–43
  • ივ. ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათამცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, ტფ., 1926, გვ. 168
  • ნ. შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, I, თბ., 1980, გვ. 106