ჰიდროქსიდები (ჰიდროჟანგები) ეს არის ქიმიური ელემენტების ოქსიდების ნაერთები წყალთან. ცნობილია თითქმის ყველა ქიმიური ელემენტის ჰიდროქსიდი; ზოგიერთი მათგანი ბუნებაში მინერალის სახით გვხვდება.

ჰიდროქსიდი
ჰიდროქსიდი: ქიმიური ფორმულა
ჰიდროქსიდი: მოლეკულის ხედი
ზოგადი
სისტემური სახელწოდებაჰიდროქსიდი
ქიმიური ფორმულაOH
მოლური მასა17.007 /მოლი

ჰიდროქსიდიქიმიაში, ეს არის ორ ატომიანი იონი OH, რომელიც შედგება ჟანგბადისა და წყალბადისაგან. როგორც წესი მიიღება ფუძეების დისოციაციის მეთოდით. ჰიდროქსიდი არის ერთ ერთი უმარტივესი მრავალატომიანი იონი.

კლასიფიკაცია რედაქტირება

იმისდა მიხედვით თუ როგორი ტიპისაა შესაბამისი ოქსიდი ფუძე, მჟავა თუ ამფოტერული განასხვავებენ:

ტერმინი «ჰიდროქსიდი» ხშირად გამოიყენება მხოლოდ ფუძე ან ამფოტერული ჰიდროქსიდების მიმართ.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება