ჯარი (ზაქათალა)

სოფელი აზერბაიჯანში, ზაქათალას რაიონი