ლეკებიდაღესტნელების ტრადიციული ქართული სახელწოდება. ძირითადად იგულისხმებოდნენ დაღესტნის სამხრეთში (საქართველოს მოსაზღვრე ტერიტორიაზე) მცხოვრები დაღესტნელი ტომები: დარგუელები, ლეზგები, ლაკები, ხუნძები და სხვები.

ლეკები
ლეკური, გადაღებულია დაახლოებით მეოცე საუკუნის დასაწყისში
საერთო მოსახლეობა
2 მილიონი
რეგიონები მნიშვნელოვანი მოსახლეობით
ენები ხუნძური, ლეზგიური, ლაკური, აზერბაიჯანული, რუსული
რელიგიები სუნიტობა, შიიტობა (უმცირესობა)

ლიტერატურა

რედაქტირება