ცხრაჯვარის მღვიმეკარსტული მღვიმე ნაქერალის ქედზე, 1435 მ სიმაღლეზე. გამომუშავებულია ურგონულ სქელშრეებრივ კირქვებში. ჯამური სიგრძე 460 მ, ფსკერის ფართობი 127 000 მ², მოცულობა — 185 000 მ³. შიგა — „დიდი დარბაზის“ სიგრძე 245 მ, სიმაღლე 15-20 მ, სიგანე 15-25 მ. ჰაერის ტემპერატურა 6,5°C. „დიდ დარბაზში“ მიკვლეულია პალეოზოოლოგიური მასალა. ბინადრობენ ღამურები.

ლიტერატურარედაქტირება