სუსტი ურთიერთქმედება

სუსტი ურთიერთქმედებაელემენტარულ ნაწილაკებს შორის 4 ცნობილი ფუნდამენტური ურთიერთქმედების ერთ-ერთი ტიპი (დანარჩენი ტიპებია ელექტრომაგნიტური, გრავიტაციული და ძლიერი). სუსტი ურთიერთქედება გაცილებით სუსტია არა მარტო ძლიერ, არამედ ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქედებაზეც, მაგრამ გაცილებით ძლიერია გრავიტაციულზე.

ელემენარული ნაწილაკების სტანდარტული მოდელი

ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში არსებული ე.წ. სტანდარტული მოდელის მიხედვით, სუსტი ურთიერთქმედება განპირობებულია ელემენტარულ ნაწილაკებს შორის მძიმე W და Z ბოზონების მიმოცვლით. სუსტი ურთიერთქმედების ყველაზე ცნობილი გამოვლინებაა ბეტა-დაშლა (რომლის გამოც, მაგალითად, ნეიტრონი არ არის მდგრადი ნაწილაკი და იშლება პროტონად, ელექტრონად და ანტინეიტრინოდ.

ლიტერატურა

რედაქტირება