სსრკ-ის საპატიო წოდებები

საპატიო წოდება სსრკ-ში — სახელმწიფოსა და საზოგადოების მიერ ცალკეული მოქალაქისა თუ კოლექტივის დამსახურების აღიარების ერთ-ერთი ფორმა. სსრკ-ის კონსტიტუციის თანახმად (მ. 121, პ. 9). საპატიო წოდების დაწესება და მისი მინიჭება შედიოდა სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის კომპეტენციაში.

ფრჩხილებში — საპატიო წოდების დაწესების თარიღი.[1]

 1. სსრკ-ის სახალხო არტისტი (6 სექტემბერი, 1936)
 2. სსრკ-ის სახალხო მხატვარი (16 ივლისი, 1943 )
 3. სსრკ-ის სახალხო არქიტექტორი (12 აგვისტო 1967 )
 4. სსრკ-ის სახალხო ექიმი (25 ოქტომბერი 1977 )
 5. სსრკ-ის სახალხო მასწავლებელი (30 დეკემბერი 1977 )
 6. სსრკ-ის დამსახურებული მფრინავი-გამომცდელი (14 აგვისტო 1958 )
 7. სსრკ-ის დამსახურებული შტურმანი-გამომცდელი (14 აგვისტო 1958 )
 8. სსრკ-ის მფრინავი-კოსმონავტი (14 აპრილი 1961 )
 9. სსრკ-ის დამსახურებული გამომგონებელი (28 დეკემბერი 1981 )
 10. სსრკ-ის სოფლის მეურნეობის დამსახურებული მუშაკი (31 მაისი 1982 )
 11. სსრკ-ის დამსახურებული მშენებელი (22 აგვისტო 1988 )
 12. სსრკ-ის ტრანსპორტის დამსახურებული მუშაკი (22 აგვისტო 1988 )
 13. სსრკ-ის კავშირგაბმულობის დამსახურებული მუშაკი (22 აგვისტო 1988 )
 14. სსრკ-ის მწრეწველობის დამსახურებული მუშაკი (22 აგვისტო 1988 )
 15. სსრკ-ის შეიარაღებული ძალების დამსახურებული სპეციალისტი (22 აგვისტო 1988 )

სსრკ-ის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1988 წლის 22 აგვისტოს ბრძანებულებით გაუქმებული იქნა შემდეგი სსრკ-ის საპატიო წოდება:

 1. სსრკ-ის დამსახურებული სამხედრო მფრინავი (26 იანვარი 1965 )
 2. სსრკ-ის დამსახურებული სამხედრო შტურმანი (26 იანვარი 1965 )
 3. სსრკ-ის დამსახურებული პილოტი (30 სექტემბერი 1965 )
 4. სსრკ-ის დამსახურებული შტურმანი (30 სექტემბერი 1965 )
 5. სსრკ-ის დამსახურებული პარაშუტისტი-გამომცდელი (13 ივლისი 1984 )
 6. სსრკ-ის დამსახურებული მელიორატორი (26 ოქტომბერი 1984 )
 7. სსრკ-ის დამსახურებული კონსტრუქტორი (14 ივნისი 1985 )
 8. სსრკ-ის დამსახურებული ტექნოლოგი (14 ივნისი 1985 )
 9. სსრკ-ის დამსახურებული მანქანათმშენებელი (16 აგვისტო 1985 )

რესპუბლიკურ საპატიო წოდებას აწესებდა და ანიჭებდა მოკავშირე რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი.

საქართველოს სსრ რედაქტირება

საქართველოს სსრ-ს ტერიტორიაზე მოქმედი საპატიო წოდებები (1980 წლის 1 მაისისათვის):[2]

 1. საქართველოს სსრ სახალხო არტისტი (1929) — 365 ლაურეატი
 2. საქართველოს სსრ სახალხო პოეტი (1959) — 3 ლაურეატი
 3. საქართველოს სსრ სახალხო მხატვარი (1943) — 46 ლაურეატი
 4. საქართველოს სსრ დამსახურებული აგრონომი (1953) — 1233 ლაურეატი
 5. საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტი (1936) — 1347 ლაურეატი
 6. საქართველოს სსრ დამსახურებული არქიტექტორი (1967) — 96 ლაურეატი
 7. საქართველოს სსრ დამსახურებული ბიბლიოთეკარი (1961) — 552 ლაურეატი
 8. საქართველოს სსრ დამსახურებული ბუხჰალტერი (1968) — 761 ლაურეატი
 9. საქართველოს სსრ დამსახურებული გამომგონებელი (1959) — 95 ლაურეატი
 10. საქართველოს სსრ დამსახურებული გეოლოგი (1967) — 177 ლაურეატი
 11. საქართველოს სსრ დამსახურებული ეკონომისტი (1961) — 933 ლაურეატი
 12. საქართველოს სსრ დამსახურებული ენერგეტიკოსი (1978) — 20 ლაურეატი
 13. საქართველოს სსრ დამსახურებული ექიმი (1940) — 2613 ლაურეატი
 14. საქართველოს სსრ დამსახურებული ვეტერინარი ექიმი (1949) — 376 ლაურეატი
 15. საქართველოს სსრ დამსახურებული ზოოტექნიკოსი (1949) — 316 ლაურეატი
 16. საქართველოს სსრ დამსახურებული ინჟინერი (1960) — 3280 ლაურეატი
 17. საქართველოს სსრ დამსახურებული იურისტი (1963) — 163 ლაურეატი
 18. საქართველოს სსრ დამსახურებული მასწავლებელი (1940) — 4929 ლაურეატი
 19. საქართველოს სსრ დამსახურებული მელიორატორი (1961) — 122 ლაურეატი
 20. საქართველოს სსრ დამსახურებული მეტყევე (1961) — 177 ლაურეატი
 21. საქართველოს სსრ დამსახურებული მშენებელი (1967) — 704 ლაურეატი
 22. საქართველოს სსრ დამსახურებული მხატვარი (1961) — 260 ლაურეატი
 23. საქართველოს სსრ დამსახურებული ჟურნალისტი (1968) — 185 ლაურეატი
 24. საქართველოს სსრ დამსახურებული რაციონალიზატორი (1959) — 392 ლაურეატი
 25. საქართველოს სსრ ვაჭრობის დამსახურებული მუშაკი (1961) — 349 ლაურეატი
 26. საქართველოს სსრ კავშირგაბმულობის დამსახურებული მუშაკი (1967) — 197 ლაურეატი
 27. საქართველოს სსრ კულტურის დამსახურებული მუშაკი (1967) — 1033 ლაურეატი
 28. საქართველოს სსრ მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1936) — 602 ლაურეატი
 29. საქართველოს სსრ მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და კომუნალური მომსახურების დამსახურებული მუშაკი (1978) — 16 ლაურეატი
 30. საქართველოს სსრ მრეწველობის დამსახურებული მუშაკი (1970) — 1187 ლაურეატი
 31. საქართველოს სსრ პროფ.-ტექ. განათლების დამსახურებული მუშაკი (1978) — 3 ლაურეატი
 32. საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის დამსახურებული ინჟინერი (1978) — 15 ლაურეატი
 33. საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის დამსახურებული მექანიზატორი (1957) — 416 ლაურეატი
 34. საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის დამსახურებული მუშაკი (1970) — 1331 ლაურეატი
 35. საქართველოს სსრ ტრანსპორტის დამსახურებული მუშაკი (1970) — 649 ლაურეატი
 36. საქართველოს სსრ უმაღლესი სკოლის დამსახურებული მუშაკი (1978) — 44 ლაურეატი
 37. საქართველოს სსრ ფიზკულტურისა და სპორტის დამსახურებული მუშაკი (1960) — 114 ლაურეატი
 38. საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვის დამსახურებული მუშაკი (1978) — 12 ლაურეატი
 39. საქართველოს სსრ ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე (1936) — 676 ლაურეატი
 40. საქართველოს სსრ მეცნიერებისა და ტექნიკის დამსახურებული მოღვაწე (1936)* — 63 ლაურეატი
 41. საქართველოს სსრ დამსახურებული მეღვინე (1961)* — 80 ლაურეატი
 42. საქართველოს სსრ დამსახურებული პროვიზორი (1961)* — 147 ლაურეატი
 43. საქართველოს სსრ პროფესიონალურ-ტექნიკური განათლების დამსახურებული მასწავლებელი (1956)* — 107 ლაურეატი
 44. საქართველოს სსრ პროფესიონალურ-ტექნიკური განათლების დამსახურებული ოსტატი (1956)* — 62 ლაურეატი
 45. საქართველოს სსრ საყოფაცხოვრებო მომსახურების დამსახურებული მუშაკი (1967)* — 108 ლაურეატი

ლიტერატურა რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

 1. წოდებები: საბჭოთა კავშირის გმირი, სოციალისტური შრომის გმირი, გმირი-ქალაქი, გმირი-ციხესიმაგრე და გმირი დედა არ წარმოადგენდნენ საპატიო წოდებას, არამედ სსრკ-ის წარჩინების უმაღლესი ხარისხს.
 2. საპატიო წოდებები // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. საქართველოს სსრ, თბ., 1981. — გვ. 351.