სსრ კავშირის სახალხო მხატვარი — საპატიო წოდება, დადგენილი სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1943 წლის 16 ივლისის (Ведомости ВС СССР, 1943, № 28) დადგენილებით. „ყველაზე გამოჩენილი მოღვაწეები საბჭოთა ხელოვნების განსაკუთრებული დამსახურებისთვის ფერწერის, ქანდაკების, გრაფიკის, დეკორატიული და ხალხური რეწვის განვითარებისათვის“. ენიჭებოდა სსრ კავშირის უზენაესი პრეზიდიუმის მიერ.

სსრ კავშირის სახალხო მხატვარი

საქართველოს სსრრედაქტირება

საქართველოს სსრ კავშირის სახალხო მხატვრის წოდება მინიჭებული ჰქონდათ:

ლიტერატურარედაქტირება