მომხმარებლის წვლილი

17 მარტი 2020

16 მარტი 2020

18 მაისი 2017

29 აპრილი 2017

27 აპრილი 2017

12 აპრილი 2017

28 მარტი 2017

31 აგვისტო 2016

29 აგვისტო 2016

25 აგვისტო 2016

24 აგვისტო 2016

9 აგვისტო 2016