მომხმარებლის წვლილი

20 აპრილი 2021

11 აპრილი 2021

24 იანვარი 2019

22 იანვარი 2019

7 იანვარი 2019

1 ნოემბერი 2018

23 ნოემბერი 2017

4 სექტემბერი 2017

14 აგვისტო 2017

18 ივნისი 2017

20 დეკემბერი 2016

8 დეკემბერი 2016

25 აგვისტო 2016

23 მაისი 2016

10 მაისი 2016

4 ოქტომბერი 2015

27 სექტემბერი 2015

11 სექტემბერი 2015

17 აგვისტო 2015

14 მაისი 2015

25 აგვისტო 2014

7 აგვისტო 2014

25 ივლისი 2014

19 ივნისი 2014

25 მარტი 2014

17 აგვისტო 2013

26 მარტი 2013

2 თებერვალი 2012

3 სექტემბერი 2011