მომხმარებლის წვლილი

1 ნოემბერი 2019

27 ოქტომბერი 2019

24 ოქტომბერი 2019

10 ოქტომბერი 2019

9 ოქტომბერი 2019

27 სექტემბერი 2019

19 სექტემბერი 2019

11 აგვისტო 2019

28 ივლისი 2019

27 ივლისი 2019