საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსაქართველოს ყოფილი სამინისტრო 2004-2017 წწ. 2017 წლის 15 დეკემბერს ენერგეტიკის სამინისტრო შეუერთდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

საქართველოს რესპუბლიკის მშენებლობისა და სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრები

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრები

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (2017 წლის 7 დეკემბერი #1620-რს[1]) საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეუერთდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს.

იხილეთ აგრეთვე

სქოლიო