მხარგრძელი

მრავალმნიშვნელოვანი

მხარგრძელი შეიძლება აღნიშნავდეს:

პიროვნებები

რედაქტირება

ვაზის ჯიშები

რედაქტირება