მხარგრძელი

მრავალმნიშვნელოვანი

მხარგრძელი შეიძლება აღნიშნავდეს:

პიროვნებები რედაქტირება

ვაზის ჯიშები რედაქტირება