მხარგრძელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მხარგრძელი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: