კუთხური სიხშირე, ორბიტალური სიხშირე, რადიალური სიხშირე (ω) — სკალარული ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს სხეულის ბრუნვას რაიმე ღერძის გარშემო. კუთხური სიხშირე არის ვექტორული სიდიდის, კუთხური სიჩქარის მოდულის ტოლი.[1]

კუთხური სიხშირე არის სიდიდე, რომელიც გვიჩვენებს რამდენას სწრაფად ბრუნავს სხეული რაიმე ღერძის გარშემო.

SI სისტემაში კუთხური სიჩქარის ერთეულია რადიანი წამში.

ვინაიდან ერთი სრული ბრუნი 2π რადიანს შეადგენს, გვაქვს[1][2]

სადაც

ანუ კუთხური სიხშირე ჩვეულებრივი სიხშირის პროპორციულია. ამის მიუხედავად ხშირად მისი გამოყენება უფრო მოსახერხებელია, რადგან აქრობს განტოლებებში π მამრავლებს. ამ მიზეზით კუთხური სიხშირე გამოიყენება ფიზიკის მრავალ დარგში, მაგალითად ელექტროდინამიკაში, კვანტურ მექანიკაში და პლაზმის ფიზიკაში.


იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. 1.0 1.1 Cummings, Karen; Halliday, David (Second Reprint: 2007). Understanding physics. New Delhi: John Wiley & Sons Inc., authorized reprint to Wiley - India, გვ. 449, 484, 485, 487. (UP1)
  2. Holzner, Steven (2006). Physics for Dummies. Hoboken, New Jersey: Wiley Publishing Inc, გვ. 201. ISBN 978-0-7645-5433-9.