რადიუსი (ლათ. radius — ჩხირი, სხივი) — ეწოდება მონაკვეთს, რომელიც წრეწირის ცენტრს აერთებს წრეწირის ნებისმიერ წერტილთან; ამ მონაკვეთის სიგრძე. რადიუსი დიამეტრის ნახევარს შეადგენს. რადიუსი ყოველთვის პერპენდიკულარულია ქორდის მიმართ. გადატანითი მნიშვნელობით რისამე გავრცელების ან მოქმედების არე.[1]

წრეწირის რადიუსი