დიამეტრი — სწორი ხაზის მონაკვეთი; ეწოდება წრეწირზე მდებარე ორი წერტილის შემაერთებელ მონაკვეთს, რომელიც წრეწირის ცენტრზე გაივლის. დიამეტრი რადიუსის ორზე ნამრავლის ტოლია:

დიამეტრი

ლიტერატურა რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება