პლაზმის ფიზიკა

პლაზმის ფიზიკა არის ფიზიკის დარგი რომელიც სწავლობს პლაზმის თვისებებს, მათ შორის მაგნიტურ ველში.

კვლევების ძირითადი მიმართულებებირედაქტირება

  • პლაზმის მდგრადობა გარე (ელექტრომაგნიტურ) ველებში
  • ტალღები პლაზმაში
  • პლაზმის ელექტრული, მაგნიტური და ოპტიკური თვისებების კვლევა
  • დიფუზია, გამტარებლობა და სხვა კინეტიკური პროცესები
  • პლაზმის დინამიკა მასში ჩაყინული მაგნიტუირ ველით (მაგნიტური ჰიდროდინამიკა)
  • კუსმოსური პლაზმა (იონოსფერო, ვარსკვლავების სტრუქტურა, ვარსკვლავთშორისი პლაზმა და ა. შ.)

გამოყენებარედაქტირება