ევროკავშირის დევიზი - "ერთიანობა მრავალფეროვნებაში", შეირჩა 2000 წელს ჩატარებული არაოფიციალური სასკოლო კონკურსის შედეგად და მიღებულ იქნა ნიკოლ ფონტენის მიერ, რომელიც იმ დროს ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტი იყო. შემდგომში იგი ჩნდება ევროპის კონსტიტუციის ტექსტში და ევროკავშირის ვებ-საიტზე მოდიფიცირებული ფორმით: "მრავალფეროვნებით გაერთიანებულნი".

ევროკავშირის დევიზი წევრი სახელმწიფოების ოფიციალურ ენებზერედაქტირება

სხვა ენებზერედაქტირება