გვანდრა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გვანდრა შეიძლება აღნიშნავდეს: