ჯანაშია

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჯანაშია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: