ფოხალიმარცვლეულისა და ღვინის საწყაო XVI—XVIII საუკუნეებში საქართველოში. მარცვლეულის საწყაო ფოხალი აღმოსავლეთ საქართველოში შეადგენდა 15 კგ, იმერეთსა და ლეჩხუმში — 7,5 კგ, რაჭაში — 4,5 კგ. ღვინის საწყაო ფოხალი იმერეთში უდრიდა 6 .

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ჯაფარიძე გ., ნარკვევი ქართული მეტროლოგიის ისტორიიდან (IX—XIX სს.), თბ., 1973