ფემტო... (< femten — თხუთმეტი) — ფიზიკური სიდიდის აღმნიშვნელი სახელწოდების თავსართი, რომელიც გამოიყენება სი თავსართის SI სისტემაში — 10−15 ან 0.000 000 000 000 001. გამოიყენება მეტრიულ და სხვა გაზომვის ერთეულებთან ერთად. მიღებულია 1964 წელს ზომის და წონის გენერალური XII კონფერენციაზე. აღნიშნავს ამოსავალი ერთეულის 10−15 ნაწილს. წარმოიშვა დანიური სიტყვა femten-სგან, რომელიც ნიშნავს თხუთმეტს.

შემოკლებული აღნიშვნებია ქართულად , საერთაშორისო — f.

გამოყენების მაგალითი:

  • 1 ფწ (ფემტოწამი) = 10−15 წ.
  • 1 ფჯ (ფემტოჯოული) = 10−15 ჯ.
  • 1 ფკ (ფემტოკულონი) = 10−15

რეალური ზომების მაგალითი:

ასაღნიშნია რომ ”ფემტომეტრი” (10−15 მ) აქვს იგივე აღნიშვნა (ფმ), როგორც არასისტემურ ერთეულს ფერმი, რომელიc ექვივალეცაა, ხშირად გამოიყენება ბირთვულ ფიზიკაში.

ლიტერატურარედაქტირება