ფერმი (ზომის ერთეული)

ფე́რმი — მანძილის გაზომვის არასისტემური ერთეული, რომელიც ბირთვულ ფიზიკაში გამოიყენება, დარქმეულია იტალიელი ფიზიკოსი ენრიკო ფერმის სასახელოდ. იგივეა რაც ფემტომეტრი. სიდიდეა - 1×10−15 მ, და აღნიშვნა (ფმ) ამ ერთეულებისა იგივეა. ერთეული ძალიან მოსახერხებელია ბირთვულ ფიზიკაში რადგან ობიექტების ზომები (ატომის ბირთვი) შეადგენს სულ რაღაც რამდენიმე ფერმის.

1 ფერმი = 1 × 10−15 მ = 1 ფმ.