გიგა... (ქართული აღნიშვნა ; საერთაშორისო T) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 1012 (1 000 000 000 000, ტრილიონი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ბერძნულიდან — τέρας (ურჩხული).

მაგალითებირედაქტირება

  • 1 ტერაომი = 1012 ომი = 1 000 000 000 000 ომი.
  • 1 ტერაბაიტი = 1012 ბაიტი= 1 000 000 000 000 ბაიტი.

ლიტერატურარედაქტირება