ტერმინს „ომი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ ომი (მრავალმნიშვნელოვანი).

ომი (აღნიშვნა: ომ, Ω) — ელექტრული წინაღობის საზომი (წარმოებული) ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. სახელი ეწოდა გეორგ ომის პატივსაცემად.

ომი

სტანდარტი: SI სისტემის წარმოებული ერთეული
სიდიდე: ელექტრული წინაღობა
სიმბოლო (ქართ): ომ
სიმბოლო (საერთ): Ω
ეპონიმი: გეორგ ომი
ეკვივალენტები:
SI სისტემის საბაზისო ერთ 1 კგ 2 -2 წმ-3

განმარტება

რედაქტირება

ომი განიმარტება, როგორც გამტარის ორ წერტილს შორის წინაღობა, როდესაც მუდმივი 1 ვოლტი ძაბვის პირობებში გამტარში გადის 1 ამპერი დენი.[1]

 

ხშირად გამტარის წინაღობა არის მუდმივი და არ არის დამოკიდებული გამტარზე მოდებულ ძაბვაზე, ტემპერატურაზე და სხვა პარამეტრებზე. ასეთ რეზისტორებს წრფივი რეზისტორი ეწოდება.

სიმძლავრე როგორც წინაღობის ფუნქცია

რედაქტირება

წრფივ რეზისტორში დისიპირებული სიმძლავრე შეიძლება გამოთვლილი იქნას წინაღობის, ძაბვისა და დენის მეშვეობით. ქვემით მოყვანილი ფორმულა მიღებულია ომის კანონისა და ჯოულის კანონის კომბინირებით.

 

სადაც P არის სიმძლავრე ვატებში, R არის წინაღობა ომებში, V არის ძაბვა, ხოლო I არის დენი.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება