საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები (1992) - ენები