ბოიკოტი — პროტესტის ნიშნად განსაზღვრულ პიროვნებასთან, ორგანიზაციასთან, ქვეყანასთან თანამშრომლობაზე, გარიგებაზე, ურთიერთობაზე უარის თქმა, რაიმე მოვლენაში მონაწილეობის მიღებაზე უარის თქმა.

სიტყვა ბოიკოტი დაკავშირებულია კაპიტან ჩარლზ ბოიკოტთან, მიწათმფლობელის წარმომადგენელ მაკლერთან, რომელსაც 1880 წელს ირლანდიის ერთ-ერთი საგრაფოს მოსახლეობამ ორგანიზებული ბოიკოტი მოუწყო.