პარაბოლა (ბერძ. παραβολή [parabolē] — „მიახლოება“) — კვეთის წირი, რომელიც მიიღება წრიული კონუსის რომელიმე მხები სიბრტყის პარალელური სიბრტყით გადაკვეთის შედეგად.

სიბრტყის მიერ კონუსის კვეთით მიღებული გეომეტრიული ფიგურები: წრეწირი, ელიფსი, პარაბოლა, ჰიპერბოლა
პარაბოლას ნახაზი

პარაბოლა შეიძლება განისაზღვროს აგრეთვე, როგორც გეომეტრიული ადგილი სიბრტყის იმ წერტილებისა, რომელთათვისაც მანძილი სიბრტყის მოცემულ წერტილამდე — პარაბოლის ფოკუსამდე — ტოლია მანძილისა რომელიმე წრფემდე — დირექტრისამდე წრფეს, რომელიც გადის ფოკუსზე დირექტრისის პერპენდიკულარულად და მიმართულია დირექტრისადან ფოკუსისაკენ, ეწოდება პარაბოლის ღერძი, ხოლო ღერძის პარაბოლასთან გადაკვეთის წერტილს — პარაბოლის წვერო. თუ ავირჩევთ კოორდინატთა სისტემას, მაშნ პარაბოლის განტოლება შემდეგნაირად გამოისახება:

,

სადაც არის მონაკვეთის სიგრძე. მას პარაბოლის პარამეტრს უწოდებენ. პარაბოლა მეორე რიგის წირია. სამწევრის გრაფიკი წარმოადგენს პარაბოლას.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება