მტევანიმცენარის ყვავილედი, რომლის დაუტოტავ მთავარ ღერძზე თანაბარყუნწიანი ყვავილები სხედან. ასეთ ყვავილედში ყვავილები აკროპეტალურად — ქვემოდან ზემოთ თანდათანობით იშლება. აქვს შოთხვს, შროშანას, ხანჭკოლას და სხვა.

ლიტერატურა რედაქტირება