კავთის წმინდა გიორგის ეკლესია

მრავალმნიშვნელოვანი

კავთის წმინდა გიორგის ეკლესია შეიძლება აღნიშნავდეს: