ვახვახიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ვახვახიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: