ერაყის პრეზიდენტი

ერაყის პრეზიდენტი - ერაყის სახელმწიფოს მეთაური. 1958 წლის 14 ივლისს მონარქიის დამხობის შემდეგ, ქვეყანაში მოქმედება დაიწყო დროებითმა კონსტიტუციამ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა რესპუბლიკად გამოცხადდა. კონსტიტუციის პირველივე მუხლით განისაზღვრა ქვეყნის მმართველობის ფორმა: ერაყი გახდა დამოუკიდებელი, სუვერენული სახელმწიფოდ რესპუბლიკური მმართველობით. თუმცა ხელისუფლების კონცენტრაცია მოხდა პრემიერ-მინისტრის ხელში.

ამჟამად მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტი წარმოადგენს ეროვნული ერთიანობის სიმბოლოს, კონსტიტუციის გარანტს, ერაყის დამოუკიდებლობის, ერთიანობისა და უსაფრთხოების დამცველს. მას 4 წლის ვადით ირჩევს წარმომადგენელთა საბჭო ხმათა უმრავლესობით.

ერაყის პრეზიდენტების სია რედაქტირება

სურათი სახელი უფლებამოსილების
დაწყება
უფლებამოსილების
დამთავრება
1.   მუჰამედ ნაჯიბ ალ-რუბაი 14 ივლისი 1958 8 თებერვალი 1963
2.   აბდულ სალამ არეფი 8 თებერვალი 1963 13 აპრილი 1966
მ/შ   აბდელ რაჰმან ალ-ბაზაზი 13 აპრილი 1966 16 აპრილი 1966
3.   აბდელ რაჰმან არეფი 16 აპრილი 1966 17 ივლისი 1968
4.   აჰმედ ჰასან ალ-ბაქრი 17 ივლისი 1968 16 ივლისი 1979
5.   სადამ ჰუსეინი 16 ივლისი 1979 9 აპრილი 2003
მ/შ   გაზი მაშალ აჯილ ალ-იავერი 28 ივნისი 2004 6 აპრილი 2005
6.   ჯალალ თალაბანი 6 აპრილი 2005 24 ივლისი, 2014
7.   ფუად მასუმი 24 ივლისი, 2014 2 ოქტომბერი, 2018
8.   ბარჰამ სალეჰი 2 ოქტომბერი, 2018 17 ოქტომბერი, 2022
9. აბდულ ლატიფ რაშიდი 17 ოქტომბერი, 2022 დღემდე

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება