ბაგრატ I

მრავალმნიშვნელოვანი

ბაგრატ I შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: