ახალციხის ფაშების სია

ახალციხის საფაშო ჩამოყალიბდა 1579 წელს. მას ჯაყელთა საგვარეულოს გამაჰმადიანებული წარმომადგენლები ჩაუდგნენ სათავეში. ქვემოთ მოცემულია ახალციხის ფაშების სია:

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ბონდო კუპატაძე, „საქართველოს ხელისუფლების ისტორია“, უნივერსალი, თბ., 2009, გვ. 146