აშოტი

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

საკუთარი სახელი აშოტ შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

  • აშოტ II (†885, უძეოდ);
  • აშოტ III (†869, უძეოდ);
  • აშოტ IV კურაპალატი, ქართველთა ზედა მთავარი (მერჩული), (†954);
  • აშოტ V (†954, უძეოდ).

კლარჯეთის შტო

რედაქტირება
  1. სუმბატ დავითის ძის ქრონიკა ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა შესახებ ტექსტი გამოსცა შესავლით, შენიშვნებით და ორი გენეალოგიური ტაბულით საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილმა წევრმა ე. თაყაიშვილმა. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი, 1949. ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონთა გენეალოგია ყველა არსებული ცნობების მიხედვით.