ამტყელი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ამტყელი შეიძლება აღნიშნავდეს: