ადამია

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ადამია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: