ჰიდროდინამიკა

ჰიდროდინამიკაფიზიკის დარგი, რომელიც სწავლობს სითხისა და გაზების დინების დინამიკას. უწყვეტი გარემოს ფიზიკის სხვა დარგების მსგავსად ჰიდროდინამიკული მიდგომა, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს რეალური გარემოდან, რომელიც სხვადასხვა მოლეკულებისა და ატომებისგან შედგება, გადასვლას აბსტრაქტული უწყვეტი გარემოს მიახლოებაზე, რომლისთვისაც ხდება მოძრაობის განტოლებების ჩაწერა. ჰიდროდინამიკის დარგს, რომელიც აირების მოძრაობას შეისწავლის აეროდინამიკა ჰქვია.


wikistub ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.