ჯიხაიშისამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფლის დიდი ჯიხაიშისა და ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების პატარა ჯიხაიშისა და გოჩაჯიხაიშის ძველი სახელწოდება.

ლიტერატურა რედაქტირება