ქალვაჟიანი — ქართული ხალხური გაბაასების ჟანრის თხზულება. აგებულია ქალ-ვაჟის სამიჯნურო ხასიათის კითხვა-პასუხზე. ცნობილია „ქალვაჟიანის“ ფშაური, აჭარული, გურული, მესხურ-ჯავახური და მეგრული ვარიანტები.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • მაცაბერიძე, ვ., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, თბ., 1986. — გვ. 448.
  • უმიკაშვილი, პ., „ხალხური სიტყვიერება“, ტ. 2, თბილისი, 1964
  • შანიძე, აკ., „ეკური ქალვაჟიანი“, „ლიტერატურული ძიებანი“, ტ. 11 1958
  • „ქალ-ვაჟის სამიჯნური მიწერ-მოწერა, ტფილისი, 1895