ფრთა — ზოგი ცხოველის საფრენი ორგანო. ფრთები აქვს მწერების უმრავლესობას, ყველა ფრინველსა და ზოგ ძუძუმწოვარს (ხელფრთიანებს).

ნემსიყლაპიის ფრთები


მწერების ფრთები მკერდის ფირფიტოვანი დანამატებია, ვითარდება შუა და უკანა მკერდის გვერდითი ნაოჭების საფარველიდან. ჩვეულებრიო 2 წყვილია. ფრთებში შედის ტრაქეები და ნერვები. აგებულების მიხედვით განარჩევენ: ბადებრივს (ნემსიყლაპიები, ბადეფრთიანები, ერთდღიურები) და აპკისებურს (აპკფრთიანები).

ფრინველთა ფრთები სახეშეცვლილი წინა კიდურებია. ჩვეულებრივად ფრთები დაკეცილია და მიკრულია ტანთან. ფრინველთა ფრთებს აეროდინამიკური თვალსაზრისით ხელსაყრელი თაღოვანი ფორმა აქვს. ფრინველთა ფრთების ფორმა დამოკიდებულია მათი ცხოვრების ნირსა და ფრენის თავისებურებებზე.

ღამურების ფრთები საფრენი აპკია, რომელიც გადაჭიმულია წინა კიდურების ძლიერ დაგრძელებულ თითებსა,სხეულსა და უკანა კიდურებს შორის.

ლიტერატურა

რედაქტირება