ფოტიოს I (ბერძ. Φώτιος) — ბიზანტიელი საეკლესიო მოღვაწე, მეცნიერი და მწერალი. ორგზის იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი (858-867 და 877-886 წწ.). დაუპირისპირდა რომის პაპს და 878 წელს ბიზანტია რომის საეკლესიო მორჩილებისაგან დაიხსნა. ხელს უწყობდა ბიზანტიის ეკლესიის გავლენის გავრცელებას სლავებზე (ბულგარეთი, მორავია და რუსეთი).

ფოტიოს I

ფოტიოს ეკუთვნის ეგზეგეტიკური და დოგმატიკური ხასიათის 324 ტრაქტატისაგან შემდგარი თეოლოგიური ნაშრომი „ამფილოქია“. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფოტიოსის 2 თხზულება: „ბიბლიოთეკა“ ანუ „მირიობიბლიონი“ და „ლექსიკონი“. „ბიბლიოთეკა“ 280 თავისაგან შედგება და შეიცავს ანტიკური ეპოქის თხზულებათა შესახებ ცნობებსა და ექსცერპტებს ამ თხზულებათაგან. „ლექსიკონი“ განმარტებითი ხასიათისაა. მისი სრული ტექსტი აღმოჩნდა 1959 წელს.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • ურუშაძე ა., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 10, თბ., 1986. — გვ. 374.;
  • Patrologiaecursus completus, series Graeca, ed. J. P. Migne, t. 102-104;
  • Photius, Biblioteque, ed. par R. Henry, t. 1-6, P., 1959-71.