ფოტი (აღნიშვნა: , ph) — განათებულობის მოძელებული ერთეული, რომელიც უდრის 1 სმ² ფართობის მქონე ზედაპირის განათებულობას მასზე 1 ლუმენის ტოლი სინათლის ნაკადის თანაბარი განაწილებისას.

მნათი ზედაპირის ნათობის გასაზომად იყენებდნენ ერთეულს — რადფოტს. „სინათლის ერთეულების“, „გოსტი“ 7932-56 შემოტანის შემდეგ განათების გამოსახვისათვის იყენებენ SI სისტემის ერთეულ ლუქსს, ნათობისათვის ლუმენს.

1 =104 ლქ, შესაბამისად, 1 რფ=104 ლმ/მ².

ლიტერატურა რედაქტირება

მოძიებულია „https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=ფოტი&oldid=4624053“-დან