ლუქსი (ლათ. lux — „სინათლე“; აღნიშვნა: ლქ, lx) — განათებულობის საზომი (წარმოებული) ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. 1 ლუქსი ტოლია 1 კვ.მ. ფართობის მქონე ზედაპირის 1 ლუმენი სინათლის ნაკადით განათების.

კავშირი ლუქსსა და განათებულობის მოძველებულ ერთეულ — ფოტს შორის შემდეგნაირად გამოიხატება:

.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება