ფლექსია, ანუ სიტყვათცვლილება, მიმოხვრა (ლათინურად flectere -ხრა: მოხრა, მიხრა) ენათმეცნიერებაში სიტყვისათვის აფიქსის დართვა, ან სხვა მორფოლოგიური საშუალების (მაგ., ფუძის ფლექსიის) გამოყენება იმ მიზნით, რომ გამოხატონ სიტყვათა ურთიერთობა შესიტყვებაში. ფლექსიის ყველაზე გავრცელებული მაგალითებია უღვლილება და ბრუნება.

  1. უღვლილება - ზმნათა ცვლა პირის (გრამატიკული კლასის) მიხედვით.
  2. ბრუნება - სახელთა ცვლა ბრუნვის მიხედვით.

ლიტერატურარედაქტირება

  1. ქსე. ტომი 9. სამეურვეო ტიხტიხი. თბილისი: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედიის გამომცემლობა, 1985.