ფიფია

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფიფია შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს ჩამოთვლილთაგან: