ტალღური რიცხვი

ფიზიკაში ტალღური რიცხვი არის ტალღური მოძრაობის მახასიათებელი, რომელიც უკუპროპორციულია ტალღის სიგრძის და განიმარტება როგორც

k=2π/λ.

სადაც λ არის ტალღის სიგრძე.

შესაბამისად SI სისტემაში ტალღური რიცხვის ერთეული არის (−1).

ტალღურ განტოლებაშირედაქტირება

ელექტრომაგნიტური ტალღისთვის

 

სადაც   არის ტალღის სიხშირე, vp არის ფაზური სიჩქარე, ω არისკუთხური სიხშირე, E არის ტალღის ენერგია, ħ არის პლანკის მუდმივა, ხოლო c არის სინათლის სიჩქარე ვაკუუმში.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება