პლანკის მუდმივა, ქმედების კვანტი (აღნიშვნა: h ან ħ; 6.62607015×10−34 ჯ⋅წმ[1]) — ფიზიკური მუდმივა. განსაზღვრავს იმ ფიზიკურ მოვლენათა ფართო წრეს, რომელთათვისაც არსებითია ქმედების დისკრეტულობა. ამ მოვლენებს შეიაწავლის კვანტური მექანიკა. შემოიღო მაქს პლანკმა 1900 წელს აბსოლუტურად შავი სხეულის გამოსხივების სპექტრში ენერგიის განაწილების კანონის დადგენისას (გამოსხივების პლანკის კანონი). აღნიშნავენ -ით. პლანკის მუდმივის ყველაზე ზუსტი მნიშვნელობა მიღებულია ჯოუზეფსონის ეფექტის საფუძველზე:

პლანკის მუდმივა

მაქს პლანკი
სიმბოლო: ან
მნიშვნელობა =6.62607015×10−34 ·წმ[1]
განზომილება
=6.62607015×10−34 ·წმ[1]=6.62606896×10−27 ერგ·წმ=4.13566733×10−15 ევ·წმ.

ხშირად სარგებლობენ მუდმივათი:

=1.054571628×10−27 ერგ·წმ, რომელსაც აგრეთვე პლანკის მუდმივას უწოდებენ.

ლიტერატურა რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება