დანია 1992 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე – სხვა ენები

დანია 1992 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე ხელმისაწვდომია 19 სხვა ენაზე

დანია 1992 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე-ზე დაბრუნება.

ენები