სინუსოიდალური ტალღა

(გადამისამართდა გვერდიდან სინუსოიდა)

ფიზიკასა და მათემატიკაში სინუსოიდალური ტალღა ან სინუსოიდა არის მათემატიკური ფუნქცია, რომელიც აღწერს გლუვ განმეორებად რხევას. მისი ყველაზე მარტივი ფორმა მოიცემა როგორც:

სინუსოიდა და კოსინუსის ფუნქცია.

სადაც:

სინუსოიდალური ბგერითი ტალღა

5 წამი ხანგრძლივობისა და 220 ჰც სიხშირის სინუსოიდალური ბგერითი ტალღა
ვერ ხსნით ფაილს? იხ. მედია მაშველი.
ზამბარისა და რაიმე მაისის მერხევი სისტემა (დისიპაციის უგულებელყოფის პირობებში) აღწერს სინუსოიდალურ ტალღას.

ზოგადი სახერედაქტირება

ზოგად შემთხვევაში ფუნქციას ასევე შეიძლება ჰქონდეს :

  • სივრცული განზომილება, რაღაცა k სივრცული სიხშირით (ტალღური რიცხვი);
  • არანულოვანი საშუალო მნიშვნელობა (ამპლიტუდა) D

ასეტ შემთხვევაში რხევა აღიწერება შემდეგი განტოლებით

 

ტალღური რიცხვი დაკავშირებულია კუთხურ სიხშირესთან შემდეგი თანაფარდობით:

 

სადაც λ არის ტალღის სიგრძე, f არის სიხშირე, ხოლო c არის ფაზური სიჩქარე.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება